0Item(s)
0 0

Membina Kedai Online

Product Code EL2001
Product Name: Membina Kedai Online
Category: Lt Kol Tamsir
Date Created: January 23, 2019 10:42:57 AM
Original Price: MYR 10.00
After Discount: MYR 5.00
           

Malaysia SMS Purchase

CENT5  ZZ  A10796  EL2001  YourEmail  YourName

sendTo   36247

Note:- RM 5(Excl.GST)per SMS received. Eg. CENT5 ZZ A10796 EL2001 JohnWoo@yahoo.com John Woo      
              Supports Maxis,Digi Operators only.

 

Membina Kedai Online

Buku ini bagi memberi tunjuk ajar secara khusus bagaimana Membina Kedai Online. Ia dapat membantu pengguna terutamanya peniaga, usahawan, syarikat atau individu meningkatkan perniagaan dengan menggunakan teknologi masa kini.

Pembelajaran bermula dari setup sistem, membuka kedai, mengurus produk, proses jual beli dan pemasaran. Penyediaan gambarajah yang disediakan memudahkan pengguna lebih memahami. Di pengakhiran buku ini penulis mengharapkan pengguna dapat menghasilkan suatu projek iaitu Kedai Online yang dapat membantu dari segi pekerjaan harian dan juga kegunaan dalam perniagaan internet.

Di samping itu, ia dapat memberi impak yang besar dalam kemahiran setiap pengguna dalam mencapai cita-citanya sebagai usahawan digital.