0Item(s)
0 0

Raja Dalam Bidang Jualan

Product Code ES2001
Product Name: Raja Dalam Bidang Jualan
Category: Sales Marketing
Date Created: July 11, 2018 7:07:05 PM
Original Price: MYR 24.00
After Discount: MYR 12.00
           

Malaysia SMS Purchase

CENT5  ZZ  A10796  ES2001  YourEmail  YourName

sendTo   36247

Note:- RM 5(Excl.GST)per SMS received. Eg. CENT5 ZZ A10796 ES2001 JohnWoo@yahoo.com John Woo      
              Supports Maxis,Digi Operators only.

 

Raja Dalam Bidang Jualan

Ia dibahagikan kepada dua belas tajuk yang antara lain menyentuh teori dan prinsip penjualan, teknik-teknik penjualan termasuk penggunaan telefon, rintangan penjualan dan penutup penjualan.

Di samping itu, pendedahan yang mencukupi diberikan kepada masalah-masalah seharian yang sering dihadapi oleh jurujual seperti perancangan dan disiplin masa, penyeliaan kakitangan, kaedahkaedah asas pengurusan serta perakaunan.